Zpráva ze semináře o pěstounství konaného v Ústeckém Pirátském Centru

Sedmého září 2018 proběhlo v Ústí nad Labem setkání organizované pirátskými poslankyněmi Olgou Richterovou a Lenkou Kozlovou k tématu dlouhodobé pěstounské péče. V jeho rámci proběhla panelová diskuze mezi reprezentanty různých složek systému, ale také sdílení zkušeností a identifikace kritických bodů

seminář pěstounství

„Co v tomto oboru stále zoufale chybí, je dialog. Jednotliví aktéři, ať už to jsou úřady, pěstouni či doprovázející organizace, se snaží o vzájemné porozumění, ale často jen s velkými obtížemi. Není zcela jasné, kdo co kontroluje, kdo koho podporuje a kdo má přesně za co zodpovědnost. Velkou pomocí ale můžou být i úplně obyčejné věci jako je například název. Změna z „žadatele“ na „zájemce o pěstounskou péči“ může mít symbolický i praktický dopad,“ otevírá poslankyně Olga Richterová.

„Podporou dlouhodobých pěstounů můžeme zajistit, že bude dobře postaráno o děti, které nemohou z různých důvodu žít se svými rodiči. Souvislá péče dává dětem pocit bezpečí a zázemí nutné pro jejich zdravý vývoj,“ říká poslankyně Lenka Kozlová.

Setkání také pomohlo identifikovat kritické body, kterým se budou Piráti chtít věnovat jako prvním. „Za zásadní a dosažitelné považujeme sdílení dobré praxe mezi regiony a co největší sjednocení přístupu státu v jednotlivých krajích. Dále je palčivé vyčlenění příbuzenské pěstounské péče jako samostatného institutu, resp. oddělení příbuzenské od nepříbuzenské pěstounské péče. A také potřeba širší podpory pro pěstouny včetně různých odlehčovacích služeb např. v období obtížné puberty a samozřejmě navazující startovací byty a doprovázení v rané dospělosti,“ shrnuje poslankyně Olga Richterová.

Děkujeme za účast zástupcům MPSV, pěstounů, orgánů SPOD, Úřadu práce, doprovázejících organizací i vedoucím krajských i městských sociálních odborů.

Přinášíme vám kompletní záznam jednání v Severočeském – Ústeckém Pirátském Centru (SUPICE).

Část 1.

Část 2. 

Část 3.

%d bloggers like this: