Komentář Lenky Kozlové: Prestižní univerzity by měly pečlivě zvažovat, koho si vyberou jako hlavního komerčního partnera

Univerzita Karlova navázala tříletou spolupráci s firmou Home Credit a udělila tak této firmě exkluzivní označení „Hlavní partner Univerzity Karlovy”. Smlouva přitom nebyla projednána v širších orgánech univerzity ani s děkany jednotlivých fakult a po

Continue reading