NKU

Komentář Lenky Kozlové: Stav sbírek nevyřeší inventarizace, ale finanční a personální posílení

Nedávno zveřejněné výsledky kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu ve státních kulturních institucích zaměřené na ochranu sbírek muzejní povahy odhalily dlouhodobě neřešené problémy. Zjištění úřadu byla ve veřejném prostoru interpretována poněkud jinak a bez vystižení skutečných problémů.

Continue reading

Komentář Lenky Kozlové: Kulturní instituce potřebují odbornost a kontinuitu ve svém vedení

Vláda odmítla návrh Pirátů zavádějící stabilnější postavení vedoucích kulturních příspěvkových organizací, který měl zavést pořádání výběrových řízení a šestileté funkční období jejich ředitelů. Pirátský návrh přitom lépe definuje postavení ředitelů kulturních příspěvkových organizací, než tomu

Continue reading