Přínosy a chyby chystané reformy vzdělávání

Rámcové vzdělávací programy jsou hlavními dokumenty, kterými stát definuje obsah vzdělávacích oborů. Nyní, deset let po zavádění principu do praxe, probíhá jeho první zásadní reforma. Co si o ní myslí Piráti?

Co vůbec jsou Rámcové vzdělávací programy?

Rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP) tvoří obecný rámec vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání.  Příslušný zákon byl přijat roku 2004, od školního roku 2007/2008 se podle nich začalo učit v prvním a šestém ročníku.

Zkráceně? Z Národního vzdělávacího programu vychází RVP pro různé oblasti, ze kterých pak vyjdou Školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP). Národní vzdělávací program mimochodem nikdy nevznikl, náš poslanec Lukáš Bartoň se po něm letos ptal a prý ho někdy dostane.

Teoreticky mají RVP ohromnou liberalizační sílu. Relativně volně stanovují cíle, kterých je třeba dosáhnout prostřednictvím klíčových kompetencí. Dávají školám velkou autonomii v tom, jak daných cílů dosáhnout a spoléhají na učitele, kteří mají značnou volnost při volbě didaktických postupů.

Vznosný plán ale narazil na špatnou a zanedbanou implementaci. Učitelé nedostali téměř žádnou metodickou podporu. Školní vzdělávací plány měli chystat prakticky ve svém volném čase a ministerstvu se nepodařilo přesvědčit významnou část sboru o smysluplnosti změn. Výsledek byl rozpačitý. Některé školy využily možností RVP na maximum a vyrobily si vlastní funkční ŠVP, kterými se jasně vyprofilovaly. Většina si do ŠVP jen otočila vlastní osnovy a nebylo výjimkou ani jedna ku jedné zkopírovat ŠVP jiné školy. To sice popírá celý smysl reformy, ale zároveň je to plně pochopitelné: Učitelé nevěděli příliš JAK, neměli KDY a rozhodně neměli pocit, že by něco měli vůbec měnit.

Teď přišel čas na velkou reformu RVP. Co se chystá?

Co se povedlo?

Za prvé je třeba pochválit několik věcí:

Volnost

Pozitivně je třeba hodnotit i to, že se ministerstvo rozhodlo setrvat v konceptu RVP, který přece jen poskytuje lepší podmínky pro inovace a pestré přístupy ke vzdělávání než osnovy.

IT jako prostředek

Jako Pirátka musím ocenit plánované rozpuštění informatiky. Místo teoretické přípravy ve specializované hodině se mají mnohem více zaměřit na praktické použití ve všech předmětech. To je i didakticky výhodné.

Ze škol budou o něco pravděpodobněji vycházet žáci skutečně schopni připravit základní prezentaci, počítat v tabulkovém procesoru a připravit a naformátovat delší text.

Podpora učitelů

A poslední jasně pozitivní bod? Reflexe, že minulá implementace RVP dopadla hrozně a je třeba učitele výrazně více podpořit. Chystají se tak školení, repozitáře společných veřejně dostupných materiálů a i ryze praktické pomůcky jako různé jednoduché nachystané šablony ŠVP připravené pro různé typy škol, ze kterých si bude moci škola jednoduše vybrat a lehce ho upravit pro svoje potřeby. To je řádově lepší přístup, než hodit povinnost na učitele a doufat, že si s tím nějak poradí a bude to krásné. Samozřejmě, ještě uvidíme jestli jsou tyto plány aspoň trochu reálné.

Chyby?

I přes zatím neznámé detaily chystané reformy je už nyní možno vidět pár problémů, které považuji za zásadní a hrozí, že celou reformu úplně zničí.

Black box – Černá skříňka

Předně, celý proces nijak neoplývá transparencí. Odhalení seznamu odborníků, kteří na věci pracují, trvalo nesmyslně dlouho a ani dnes není nijak jednoduché dohledat jakékoliv informace o postupu reforem. Dle Jaroslava Fidrmuce z Národního ústavu pro vzdělávání se má proces od začátku příštího roku výrazně otevřít. Proběhnou semináře, veřejné konzultace, přepracování webu rvp.cz i. Započne spolupráce s nově zřizovanými kabinety, v rámci kterých si budou učitelé vyměňovat oborové zkušenosti.

Ani pokud by se všechny tyto sliby povedlo obratem od začátku roku naplnit, neospravedlňuje to dosavadní postup Národního ústavu pro vzdělávání (který reformu připravuje) a ministerstva jako celku. Obzvláště u změn RVP, které zasáhnou celé vzdělávání je zveřejnění aspoň hrubých obrysů skutečně na místě.

Více kontroly a zkoušek

Skutečně zásadním problémem je ale přidání dvou nových uzlových bodů, ve kterých musí všichni žáci všude splnit podmínky dané RVP. Motivace k takové změně jsou na první pohled pochopitelné. Žáci často mění školy, přibývá dětí ve střídavé péči a školství chce garantovat kvalitu vzdělávání tím, že všichni žáci třetích, pátých, sedmých a devátých ročníků budou mít jisté státem definované dovednosti.
A to je ve skutečnosti mnohem větší problém, než se může na první pohled zdát. Proč to tak moc vadí?

Alternativní školy

Pokud vás někdo každé dva roky kontroluje a máte mít všude podobné výstupy, není možné si například přeskládat pořadí studia dle vlastní potřeby.

Svoboda ŠVP

Jedním ze zásadních principů, na kterých RVP stojí, je svoboda škol a jejich různost. Hrací pole ve kterém se mohou vymezovat a specializovat, se nyní výrazně zmenší.

Příliš testů zabíjí

S centralizovanými testy se to má v základu jednoduše: Pokud chcete žáky připravit na vyplňování jiných centralizovaných testů (např. PISA) a nabírat na tom body, je vhodné je co nejvíce testovat a zkoušet. Pokud po nich chcete cokoliv jiného, jsou testy najednou problém. Úkolem učitele (a rodiče jsou v tomto velmi motivováni) je totiž najednou příprava na testy, ne naučit látku a rozvíjet jednotlivé žáky.

Zástupci NÚV i MŠMT nás uklidňovali tím, že požadované kompetence a dovednosti budou spíše minimální a nijak žáky nezatíží. I kdyby to byla pravda, vznikne princip, který v nejlepším možném případě uškodí jen trochu. A v případě přísné aplikace může být významnou ranou základním školám.

Co s tím dál?

Budeme pozorně sledovat všechny vydané materiály a vyvineme tlak na to, aby se dané RVP co nejvíce liberalizovaly a co nejvíce snížily vliv uzlových zkoušek. Stejně tak se zasadíme o co nejotevřenější projednávání materiálu a pokusíme se navýšit prostředky na přípravu učitelů.

Reforma RVP je po tolika letech rozhodně na místě. Její provedení ale slibné principy zahaluje mlhou a hrozí sešněrovat školy přidanou prací a postupy, které učitelé nepřijmou za své

%d bloggers like this: