Místo rozvoje knihoven tlení a rozpad

Plánovaný rozpočet na rok 2019 nám ukazuje spoustu negativních trendů. Ty je vidět nejenom v saldu, vysokých mandatorních výdajích a jen malé vizi co dál, ale i v různých nominálně malých, ale významem zásadních položkách. Takovou je například podfinancování programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) v kapitole Kulturní služby a podpora živého umění.
 

Přestože v aproximační strategii Ministerstva kultury (dále jen MK) se do této položky počítá se sumou 100 milionů Kč, tak k roku 2019 dochází k snížení na 38 milionů (z původních 60). MK argumentuje tím, že oněch 22 milionů je převedeno přímo pod položku financování příspěvkových organizací zřizovaných samotným MK. I kdybychom to jako argument přijali, stále tady chybí 40 milionů.

Dotační program VISK vznikl na přelomu tisíciletí a je určen pro více než 6 tisíc knihoven situovaných převážně v regionech. Jeho cílem je především podpora využívání informačních technologií a posouvání služeb veřejnosti na vyšší úroveň. Využíván je hlavně na nákup výpočetní techniky, speciálního vybavení, pro digitalizaci speciálních historických fondů ohrožených zničením apod. Ročně je z programu VISK realizováno cca 400 různých projektů, přičemž dotace je poskytována maximálně ze 70 procent. To samo o sobě motivuje provozovatele knihoven ke shánění dalších financí.

Proč jsou knihovny podstatné? Koncepce knihoven jako místa, kam se pouze chodí půjčovat knihy, je dávno mrtvá. Knihovny jsou víc a víc místem setkávání lidí a předávání informací. Konají se v nich autorská čtení, přednášky, symposia – zapojují se tak do samotné vědecké činnosti, přinášejí nové diskuze. Slouží jako doplňková oblast vzdělávání pro všechny věkové skupiny a jako důležitá součást neformálního vzdělávání. Knihovny přispívají k prohlubování znalostí ve všech možných oblastech lidského vědění a slouží k dnes tak potřebnému rozvoji kritického myšlení a uvažování.

Zdědili jsme hustou a dobře financovanou síť knihoven. Na menších obcích jsou knihovny často poslední funkční společenskou institucí. Tam, kde na ně je dost prostředků poskytují služby které obec posunují. Většinou je ale situace o dost horší. Koneckonců, co hledat v knihovně, která nemá nové tituly, pravidelně školený personál a technologicky zaostalé prostředky. Státní dotační politika vůbec nenaplňuje vládní dokument Koncepce rozvoje knihoven na ČR na léta 2017 – 2020.

Program je navíc podfinancovaný dlouhodobě. Samozřejmě, většina financování knihoven je na obcích, ale stát zde má plnit roli centrální podpory a metodického vedení a tu při nejlepší vůli nemůže plnit bez adekvátních prostředků. Budeme proto navrhovat, aby byla pro program VISK stanovena částka 110 mil. korun.

%d bloggers like this: