Lenka Kozlová

V profesním životě jsem prošla několika zaměstnáními, nejcennější zkušenosti z počátku kariery mám z pětiletého období působení ve funkci samostatného provozního technika v DP HMP METRO. Tam jsem se musela naučit, jak spoustu technických záležitostí, tak pracovat s podřízenými a vést kolektiv. Po přestěhování z Prahy a po mateřské dovolené jsem byla nucena úplně změnit obor. Vybrala jsem si vychovatelství a doplnila jsem si vzdělání – DPS na UK (gymnasium jsem už měla za sebou). Pracovala jsem 13 let jako vychovatelka v dětském domově. Později pak v jiném zařízení, na stejné pozici až do října 2017.

V parlamentních volbách 2017 jsem byla za Piráty zvolena do PS PČR. Jsem předsedkyní Podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity, členkou a ověřovatelkou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, členkou Podvýboru pro kulturuPodvýboru pro mládež a volnočasové aktivity, Podvýboru pro náhradní výchovnou péči, Podvýboru pro regionální školství a Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.


Doba před Piráty

Dávno před tím, jsem se stala členkou ODS a založila jsem MO ODS, mé členství trvalo jen asi rok, po rozštěpení ODS, kdy se z části strany stala Unie svobody, jsem svoje členství ukončila. Před tím, ani potom jsem se v žádné politické straně neangažovala, dokud jsem nevstoupila k Pirátům, které vidím jako nadějnou stranu mající potenciál změnit, dle mého, zoufalou situaci na politické scéně ČR a její program je mi víc než blízký.

Doba Pirátská

Členkou České pirátské strany jsem se stala v červnu 2012, registrovanou příznivkyní jsem byla jen krátce.

V březnu 2014 jsem iniciovala založení MS Piráti Příbram, kde jsem stala místopředsedkyní, byla jsem zvolena do Republikového výboru a do předsednictva oblastního sdružení SČK. Nyní jsem znovu členkou RV.

Poprvé jsem za Piráty kandidovala v krajských volbách 2012. Podílela jsem se na kampani ve volbách do PS v roce 2013. V roce 2014 jsem byla koordinátorem kampaně do EP v SČK. Piráti se zkrátka časem stali nezanedbatelnou součástí mého života.

Osobní život

Mám jedno dospělé dítě. V osobním životě se zajímám o hudbu – napříč žánry, film a výtvarné umění, divadlo – na ochotnické platformě, jsem aktivně provozovala 8 let. Nejstarší zálibou je čtení, na které, bohužel, v poslední době mnoho času nezbývá.