Jak pomoci přes léto školám?

Další školní rok je za námi a prázdniny jsou na spadnutí. Kdo by však měl ještě odpracovat nějaké domácí úkoly, je pan ministr školství Robert Plaga (ANO). Samozřejmostí jsou důstojné platy pro učitele, ke kterým se vláda stále nemá. Školství ale trápí i další věc: neúměrná a disproporční byrokracie. Naše poslankyně Lenka Kozlová zanalyzovala její příčiny a na jejich základě máme 3 jednoduché podněty pro ministerstvo školství. 

Jak ulehčit práci ředitelů i učitelů?

Připravit jednotný informační systém či alespoň společné propojující rozhraní. 

V tuto chvíli používají jednotlivé školy různé informační systémy, které navíc nejsou nijak napojeny na orgány státní správy a samosprávy. Školy tak musí pravidelně vykazovat informace, které mezi sebou nedokážou úřady efektivně sdílet. 

Za tímto účelem ministerstvo zpracovává dotační titul a je jen odpovědností ministra, jestli bude úspěšně dokončen. Systém by měl být zprovozněn v roce 2021, přípravná fáze projektu končí 31.10. 2019.

Pokud se má školství vyvíjet, musí se otevřít. Je potřeba v anonymizované podobě zpřístupnit co nejvíce dat. Za dobrý start bychom považovali data CERMATu a České školní inspekce. 

Tato data pak můžou pomoci nejen výzkumníkům z oboru i mimo něj, ale také výrazně snížit potřebu dalších průzkumů na školách. 

Ministerstvo by mělo zlepšit svou komunikaci. 

Personál škol se často ani nemá jak dozvědět o tom, že se mění pravidla a je třeba se jim přizpůsobit či se to dozví příliš pozdě. To platí i pro velké reformy. Ministerstvo by mělo jak zlepšit svou komunikaci, tak faktickou práci na změnách.

Všechny tyto věci jsou plně v kompetenci ministra, není třeba je řešit na vládě, nevyžadují zásadní rozpočtové změny a mají potenciál řádově zjednodušit a zlepšit život učitelů i studentů. 

%d bloggers like this: