Predikce vývoje tarifních platů učitelů

Piráti přišli s plánem jak dlouhodobě zvyšovat platy učitelů, do tří let mají dosahovat minimálně 130 procent průměrné mzdy v ČR

Piráti předložili pozměňovací návrh k zákonu o pedagogických pracovnících, ve kterém chtějí navázat plat pedagogických pracovníků na průměrnou mzdu v ČR. Kromě navýšení platu pedagogických pracovníků tak návrh počítá také s automatickou roční valorizací. Průměrný

Continue reading

Seminář k brutalismu: „Brutalistické stavby vybočovaly ze socialistické šedi a průměru, měly by se chránit“

Pod záštitou pirátské poslankyně Lenky Kozlové proběhla panelová diskuse inspirovaná nedávným bouráním několika budov postavených v brutalistickém slohu. Setkání se zúčastnili zástupci Ministerstva kultury, architekti, památkáři i občanští aktivisté. Většina diskutujících se shodla, že tyto

Continue reading

Komentář Lenky Kozlové: Prestižní univerzity by měly pečlivě zvažovat, koho si vyberou jako hlavního komerčního partnera

Univerzita Karlova navázala tříletou spolupráci s firmou Home Credit a udělila tak této firmě exkluzivní označení „Hlavní partner Univerzity Karlovy”. Smlouva přitom nebyla projednána v širších orgánech univerzity ani s děkany jednotlivých fakult a po

Continue reading

Komentář Lenky Kozlové: Kulturní instituce potřebují odbornost a kontinuitu ve svém vedení

Vláda odmítla návrh Pirátů zavádějící stabilnější postavení vedoucích kulturních příspěvkových organizací, který měl zavést pořádání výběrových řízení a šestileté funkční období jejich ředitelů. Pirátský návrh přitom lépe definuje postavení ředitelů kulturních příspěvkových organizací, než tomu

Continue reading